375 miljoner för patientsäkerhet

Landstingen är duktiga på patientsäkerhetsarbete. Bäst är Dalarna, Västernorrland och Jämtland enligt en genomgång från regeringen.

2010 Upprättade regeringen och Sveriges kommuner och landsting en överenskommelse för ökad patientsäkerhet. Satsningen innebar att landsting som lyckas genomföra förbättringar av patientsäkerheten skulle få del av pengar från en särskild stimulanspott på totalt 400 miljoner kronor. Man har konstaterat att det Det går idag att identifiera 630 000 vårddygn som skulle kunna undvikas genom bättre patientsäkerhet. Det kostar sjukvården fem miljarder om året.

I den första utdelningen som nu är klar får landstingen dela på 300 miljoner kronor. Dalarna, Västernorrland och Jämtland utmärker sig genom att klara alla fyra prestationskrav och de får därför dela på ytterligare 75 miljoner kronor.

Utvärderingen visar också att fokus på patientsäkerhet har ökat i landstingen. Goda resultat kan lätt uppstå, exempelvis genom förbättrad handhygienen hops personalen, byta kläder, undvika smycken samt att minska utskrivningen av antibiotikaläkemedel.

Även om flertalet landsting inte uppnådde det uppsatta prestationskravet när det gäller antibiotika, har alla landsting nu lokala Stramagrupper som arbetar för en rationell antibiotikaanvändning i vården. Sedan mars visar de månadsvisa uppföljningarna att det sker en minskning av antibiotikaförskrivningen.

En förutsättning för att ett landsting skulle få möjlighet att ta del av pengarna för 2011 var att de:

• Upprättat en patientsäkerhetsberättelse i enlighet med den nya patientsäkerhetslagen som trädde i kraft 1 januari 2011

• Inrättat en lokal Stramagrupp, Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, i respektive landsting.

• Deltagit i den nationella patientenkät för primärvården som genomförs under 2011

• Ska ha tagit väsentliga steg mot att införa den Nationella patientöversikten, ett system för att vården ska ha tillgång till viktig information om patienten, oberoende av var patienten vårdas.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.