6 steg till systematisk uppföljning

Förbättringsarbete Ett växande intresse för kvaliteten inom socialtjänstens verksamheter ligger bakom att Socialstyrelsen nu ger ut en guide om hur man kan jobba med systematisk uppföljning.

6 steg till systematisk uppföljning
Morguefile

Det finns många skäl till att arbeta med systematisk uppföljning inom socialtjänstens verksamheter. Genom att dra lärdomar från arbetet med enskilda människor och följa upp hur insatserna tas emot, kan hela verksamheten utvecklas och förbättras.

Men hur får man då till ett systematiskt förbättringsarbete? I Socialstyrelsens nya guide som finns för nedladdning här presenteras sex steg för att få till den systematiska uppföljningen:

  1. Planera systematisk uppföljning.
  2. Beskriva situationen före insats.
  3. Beskriva situationen under insats.
  4. Beskriva situationen efter insats.
  5. Sammanställa uppgifterna.
  6. Analysera resultaten.

I rapporten bjuds även på flera exempel från bland annat missbrukarvården och äldreomsorgen. Den är främst till för dem som jobbar inom socialtjänstens verksamheter, men kan även fungera som inspirationskälla för andra inom offentlig sektor.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.