Akademiska sjukhuset ska få en ny ledning

Kristina Lundmark, tidigare avdelningschef för akutmottagningen på Akademiska sjukhuset är inte kvar i ledningen men arbetar nu som sjuksköterska. Sjukhuset letar efter en ny avdelningschef.

För att dementera uppgifter i media om att den tidigare chefen för akutmottagningen, Kristina Lundmark, ska ha avskedats meddelar Akademiska sjukhuset att Kristina Lundmark jobbar kvar som sjuksköterska inom Landstinget, men har fråntagits allt chefsansvar.

– Akutmottagningen står inför flera stora utmaningar. Den viktigaste är att alla patienter ska få vård inom fyra timmar. För att uppnå det målet behövs ett nytt ledarskap. Därför valde vi redan hösten 2009 att inte förnya Kristina Lundmarks chefsuppdrag som upphör vid årsskiftet. Att hon slutar redan nu beror på att vi saknar ömsesidigt förtroende för varandra. För att uppnå de uppsatta målen behövs ett teamwork på alla nivåer, säger verksamhetschef Urban Säfwenberg.

Urban Säfwenberg dementerar uppgifter i media om att sjukhusledningen ska ha bantat resurserna och därmed motverkat nyrekryteringar.

– Den uppkomna situationen med vakanser handlar inte om resursbrist. Det har funnits medel för personalrekryteringar. Att alla vakanser inte har kunnat tillsättas beror delvis på svårigheter att hitta sjuksköterskor och läkare med rätt kompetens, säger han.

Max fyra timmar

De förändringar som görs på akuten handlar enligt verksamhetschefen om att förbättra patientsäkerheten och leva upp till politikernas mål om att en patient inte ska behöva vänta mer än fyra timmar på att få vård. När det gäller beslut om en patient ska få skickas hem eller skrivas in på en vårdavdelning ska beslutet inte ta längre än 24 timmar.

– Jag har haft personalmöten med chefer och övrig personal under dagen. Min förhoppning är att det finns en stor förståelse för situationen och en önskan att genomföra förändringar för att kunna ge patienterna vård inom fyra timmar, meddelar han.

Från nästa vecka kommer Akademiska sjukhusets akutmottagning att ha en inhyrd avdelningschef. Rekrytering av en ny avdelningschef för akutmottagningen pågår för fullt.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.