Åldersomshem belönas för gott kvalitetsarbete

Björkbackens ålderdomshem i Västerås stad har belönats med föreningen BraVås hedersutmärkelse för sitt arbete att ge en god vård med hög kvalitet. Åldersomshemmet har som motto att varje enskilt möte ska bli av allra bästa kvalitet. För att uppnå det arbetar man med ett strukturerat och brett förankrat kvalitetsarbete som innefattar BraVås 17 kvalitetsområden där rutiner och standards tagits fram och vårdprocesserna förtydligats. Björkbackens ålderdomshem arbetar dessutom systematiskt med utvärdering av sin vård och omsorg ur både den äldres, de närståendes och medarbetarnas perspektiv.

– Björkbackens ålderdomshem i Västerås är ett positivt exempel på hur kvalitetsarbete bidrar till ständigt pågående samtal om värderingar och lyfter fram viktiga förbättringar på området, säger Lisbeth Löpare-Johansson, ordförande i föreningen BraVå.

Föreningen BraVå delar årligen ut en hedersutmärkelse för att särskilt uppmärksamma verksamheter som arbetar i BraVås anda med att skapa en god vård och omsorg för äldre.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.