Äldre missbrukare riskerar falla mellan stolarna

Fyra av fem kommuner saknar rutiner för samarbete mellan äldrevården och missbruksvården. Samtidigt dör allt fler äldre med en alkoholdiagnos.

Av Sveriges kommuner är det endast cirka 20 procent som har rutiner för hur handläggare från äldrevården respektive missbruks- och beroendevården ska samverka med varandra. Det redovisar Socialstyrelsen efter att ha utfört en enkätundersökning bland landets kommuner, landsting och beroendeenheter. I en tidigare rapport har Socialstyrelsen även påvisat en kraftig ökning av antalet äldre som vårdas med alkoholdiagnos i slutenvården under 2000-talet. Samtidigt dör även fler äldre med en alkoholrelaterad diagnos, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

– En ökad alkoholkonsumtion bland äldre ställer delvis nya krav, både på missbruks- och beroendevården och på äldreomsorgen. Äldre personer har rätt både till en god äldreomsorg och att få hjälp med sitt missbruk eller beroende. Utan samverkan finns det risk för att äldre med missbruk inte får den hjälp de behöver, säger Ann-Britt Thulin, utredare på Socialstyrelsen i samma pressmeddelande.

– Vi ser att samarbetet kring äldre med missbruk behöver utvecklas i många kommuner. Särskilt som äldre personer med riskfylld alkoholkonsumtion är en växande grupp.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.