Andligt välmående kan ge snabbare tillfriskning

Samhället kan på sikt spara stora pengar på att förbättra vårt existentiella välbefinnande, inte minst i vården. Det framkommer i en ny avhandling av religionspsykologen Cecilia Melder.

Vi vet mycket om hur vi kan förbättra vår hälsa genom bättre arbetsmiljö och fysisk motion. Men faktum är att även vår existentiella hälsa påverkar hur vi mår. Det har forskarna visserligen vetat länge, men det som har saknats är fler teorier på området. Religionspsykologen Cecilia Melder vid Uppsala Universitet vill råda bot på detta och har skrivit en avhandling i ämnet.

– Poängen är inte att visa sambandet mellan existentiell och självupplevd hälsa. Det vet man redan. Men man har inte utvecklat mätinstrument och teorier, säger Cecilia Melder till suntliv.nu.

Hon har använt sig av WHO:s mätverktyg för att bland annat mäta den upplevda helhetskänslan i livet. Utgångspunkten är att tankar, känslor och handlingar sitter ihop, liksom känslor av mening, hopp och balans.

Sin existentiella hälsa kan man påverka, och det behöver inte handla om att finna en religiös övertygelse för att må bättre, utan kan också handla om läsning av skönlitteratur och konstnärligt skapande. Detta kan till exempel vården utnyttja i rehabiliteringssyfte. Om patienterna kan förstärka sin känsla av meningsfullhet och harmoni skulle den självupplevda hälsan kunna förbättras.

– Om det så bara hjälper 20 procent av de långtidssjukskrivna blir samhällsvinsterna stora, säger Cecilia Melder.

Möjliga åtgärder för att stärka den existentiella hälsan hos patienter skulle kunna bestå av samtal, kreativa aktiviteter och upplevelser för att utveckla verktyg att hantera livet.

– Därefter kan effekterna på den existentiella hälsodimensionen, men även den fysiska och psykiska, studeras. Frågan är inte om det går, utan vem som ska göra det, säger Cecilia Melder.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.