Ny akademi ska ena svensk kvalitetsforskning

De svenska kvalitetsforskarna ska bli bättre på att samarbeta. Nystartade Swedish Quality Management Academy vill hjälpa forskarna på vägen.

Idén med Swedish Quality Management Academy är att koppla samman de lärosäten i Sverige som bedriver forskning inom kvalitetsområdet.  Syftet är också att sprida den kunskap som forskarna sitter med ut i företag och organisationer. Gruppen bakom akademien höll sitt första möte i november. På Institutet för kvalitetsutveckling, SIQs hemsida kommer man snart att kunna få en presentation av respektive högskolas verksamhet inom kvalitetsområdet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.