Årets HR-forsking utmanar traditionella föreställningar

Utmärkelsen Årets HR-forskning tilldelas Mikael Holmquist och Christian Maravelias för deras projekt Managing Healthy Organizations.

Pristagarna är båda verksamma vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. I sin forskning kombinerar de framträdande organisationstrender och en fallstudie om hälsofrämjande åtgärder på Scania. Enligt juryn utmanar de traditionella föreställningar och ger samtidigt värdefulla insikter om individens situation i dagens arbetsliv.

Dessutom tilldelades Lena Wilhemsson, Marianne Döös och Tomas Backström ett hedersomnämnande för deras projekt Delat ledarskap. Enligt juryn är delat ledarskap en vanligt förekommande men dåligt belyst chefsroll som har potential att utmana gängse sätt att rekrytera och tillsätta chefer.

Bakom priset står Studentlitteratur, IPF (Institutet för Personal- & Företagsutveckling vid Uppsala Universitet) och tidningen Personal & Ledarskap.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.