Fyra finalister till Bättre Skola 2010

Fyra skolor i Stockholmsregionen har bedömts kommit längst i sin verksamhetsutveckling. Skolorna har sökt Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2010 och ska nu granskas noggrannare.

Syftet med utmärkelsen Bättre Skola 2010 är att stödja utvecklingen av kvalitetsarbete i svenska skolor och förskolor. Det är SIQ- Institutet för Kvalitetsutveckling och Skolverket som driver projektet på uppdrag av Utbildningsdepartementet.

Den 7 december fattar en domarkommitté beslut om vilken för/skola som ska få utmärkelsen och lyftas fram som ett gott exempel på systematiskt kvalitetsarbete.

De nominerade är:

– Byle- och Kyrkskolan i Täby.

– Carlssons Skola i Stockholm.

– Kristallen och Optimus förskolor i Nacka.

– Käppala skolområde i Lidingö.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.