Ännu en kvalitetsskola att snegla på

Vuxenutbildningen i Sundsvall är en av Skolverkets referensskolor när det gäller kvalitetsarbete. Nu blir de bollplank för Skolverket och andra skolor som vill satsa på kvalitet.

I den nya skollagen som trädde i kraft i somras blev kravet på ett systematiskt kvalitetsarbete tydligare. Det handlar bland annat om att kontinuerligt följa upp och utvärdera kvalitetsinsatserna samt analysera målen för arbetet, de medel man använder och resultatet. Som referensskola hjälper man Skolverket med att utveckla stöd för skolors kvalitetsarbete, bland annat genom att ge synpunkter på kursplaner och stödmaterial.

– Vi har arbetat hårt med att kvalitetsgranska vår verksamhet, säger Annakarin Kallioinen som länge ansvarat för kvalitetsarbetet inom Vuxenutbildning Sundsvall-Timrå. Det har vi gjort bland annat genom att träffa elever i utbildningar som vi anordnar, både i egen och upphandlad regi. Alla elever får regelbundet besvara enkäter och vi gör uppföljningar när utbildningen har slutat. Det gör att vi har god koll och snabbt kan agera om något inte fungerar.

De utvalda referensskolorna får besök av Skolverket för att ge sina synpunkter och dela med sig av erfarenheter. Även Sundsvalls gymnasium har valts ut som referensskola inom gymnasiskolan.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.