Arbeta proaktivt och slipp stora kvalitetskostnader

Kvalitetssäkringar vid produktion i Kina behöver inte alls vara kostsamt. Att rätta till felaktigheter i efterhand kan dock blir dyrt.

Rapporten Mer för mindre – kvalitetskontroll i Kina är en rapport från Exportrådet som undersökt vad kvalitetssäkringar vid produktion i Kina kostar. Rapporten fokuserar på fem kvalitetsområden:material, funktion, packning, leveranser och måttriktighet. Slutsatserna visar att det bästa sättet för att hålla nere extra kostnader för kvalitet är ett proaktivt arbetssätt. Tidig upptäckt av fel och korrigeringar nära produktionen minskar kostnaderna. Och lyckas man arbeta proaktivt kan kostnader för kvalitetsåtgärder hållas på 1-5 procent av totalkostnaden.

Ska man istället hantera felaktigheter i efterhand kan extrakostnaderna bli upp till 60 procent av en komponents produktionskostnad.

Läs mer

Rapporten ”Mer för mindre – kvalitetskontroll i Kina” kan laddas ner på www.swedishtrade.se/merformindre

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.