Arbetslivsforskare samlas i nytt forum

För att fylla gapet efter Arbetslivsinstitutets nedläggning har arbetslivsforskare runt om i landet tagit initiativet till ett nationellt nätverk för arbetsmiljöforskning. I maj samlas de till en konferens i Växjö på rubriken Hållbart arbetsliv och/eller lönsamhet som tar upp arbetshälsa och god arbetsmiljö i relation till effektiv produktion samt sambandet mellan hälsa och kvalitet. Valv, Växjö universitets plattform för arbetslivsvetenskap, står som värd för konferensen. Nätverket arbetar också på att bilda en permanent nätverksarena samt en gemensam forskarskola för högskolor och universitet där forskare med fokus på arbetslivsfrågor kan erbjudas kurser, uppger webbsajten Arbetsliv.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.