Arbetsmiljöverket på tillsynsturné

500 arbetsplatser i västra och södra Sverige kommer få besök av Arbetsmiljöverket under hösten. Syftet är att stärka arbetsgivarnas förmåga att förebygga allvarliga olyckor i arbetslivet.

Det är arbetsplatser inom alla näringsgrenar där allvarliga olyckor och tillbud har inträffat som kommer att få en påhälsning. Tillsammans med arbetsgivaren och skyddsorganisationen ska företagets arbetsmiljöarbete granskas för att komma fram till hur olyckan kunde ske.

– Vi kan inte vrida klockan tillbaka och förhindra det redan inträffade, men en systematisk analys av en olycka eller tillbud ger oss och företagen värdefull kunskap om vad som behöver göras för att förhindra liknande olyckor i framtiden, säger Håkan Olsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Enligt Arbetsmiljöverket är bristande kunskaper, dålig riskbedömning av arbetsuppgifter, avsaknaden av skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning, stress och eftersatt underhåll, några av faktorer som leder till arbetsolyckor. De vanligaste arbetsolyckorna är fallolyckor, olyckor med maskiner och fordon i rörelse, fysisk överbelastning, fallande föremål och inte minst hot och våld från annan person.

Förra året rapporterades närmare 13 000 allvarliga olyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket. Av dessa var 54 dödsolyckor. Trots att arbetsgivarna är skyldiga att anmäla allvarliga olyckor och tillbud förekommer ett stort mörkertal. Många olyckor blir aldrig utredda.

– Att företag och organisationer inte anmäler allvarliga olyckor och tillbud beror ofta på okunskap, slarv och ibland också nonchalans. Det är viktigt att få en helhetsbild av allvarliga olyckor och tillbud i arbetslivet. Det ger oss kunskap om hur vi bäst kan utveckla arbetsmiljöarbetet i vårt land. Ett gott förebyggande arbete räddar liv och spar mänskligt lidande. Det gynnar också företagens utveckling och minskar samhällets vårdkostnader, säger Håkan Olsson.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.