Stress försvårar ett långt arbetsliv

Högt arbetstempo, ständiga förändringar och krav på anpassningsförmåga gör att många äldre väljer att lämna arbetslivet.

Hela 40 procent av arbetstagarna i EU tror inte att de kan fortsätta sitt nuvarande arbete när de passerat 60 år, skriver webbupplagan av tidningen Arbetsliv. Men det är inte bara fysiskt tunga arbetsuppgifter som försvårar för äldre. Även stress och hög arbetsintensitet påverkar möjligheterna att jobba längre. Det höga tempot innebär också att allt fler arbetar på sin fritid för att klara alla jobbkrav.

Även förändringstakten ökar den psykosociala stressen. Ständiga förändringar och omroganisationer ställer stora krav på anpassningsförmåga, något som speciellt drabbar den äldre arbetskraften.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.