Arkitektur ska bidra till lärande på förskola

Förskolan Paletten säger sig vara den första svenska förskola som byggts helt utifrån barnens perspektiv. Förhoppningen är att miljön ska bidra till lek, lärande och utveckling.

Arkitektur ska bidra till lärande på förskola

Förskolan som ligger på Telefonplan i Stockholm, är ritad av Tham & Videgård Arkitekter och drivs av Stockholms kommun. Här ska arkitektur och pedagogik präglas av lekfull design och hållbarhet. Arkitekterna har blandat gemensamma ytor som kan delas in i olika stationer med avskilda mindre rum för ostörd lek. Även de minsta barnen kan se ut genom fönstren. Arkitekterna har också lagt stor vikt vid hållbarhet och förskolan är bygdså att bland annat energiförbrukningen minimeras.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.