Att lyckas med det otänkbara

Mats Birgersson ger i denna bok en inblick i ledarskapets vedermödor, samtidigt som han beskriver sin egen personliga utveckling. En bok som fascinerar i båda ändar.

Att lyckas med det otänkbara

Denna bok består av två delar, som man läser från vardera omslaget och som möts ”i mitten”. Den ena delen är en självbiografi med underrubriken ”varför jag blev som jag är och inte som jag skulle”. Här beskriver författaren sin uppväxt och utveckling med egna och familjens svårigheter och glädjeämnen. Delen ger en bakgrund till den andra delen som handlar om författarens syn på ledarskap och hur han omsatt detta när han i olika roller, främst som vd under perioden 1994–2000, ”förvandlade Fresh AB och människorna där till något som ingen sett tidigare” med visionen att ”göra Fresh till 2000-talets arbetsplats”.

Under de 23 åren från 1970 till 1993 var tillväxten 25 miljoner kronor i en av byggindustrins högkonjunkturer, och mellan 1994 och 2005 var tillväxten närmare 65 miljoner kronor, i byggbranschens kanske lägsta konjunktur. Fresh har nu gått med vinst nästan varje år under 13 år och har en soliditet på över 35 procent och en frisknärvaro på 98 procent. Företaget erhöll bland annat Alectas utmärkelse Sambandet 2000 och utsågs till Sveriges bästa arbetsplats 2003. ”Utanpå ser Fresh ut som vilken tillverkningsindustri som helst men inuti är människorna förvandlade till intraprenörer” skrev Veckans Affärer 2003.

Bokens andra del handlar om hur förvandlingen gick till – ett arbetet som byggde på att alla medarbetare går till jobbet för att skapa värde för andra, men där också hälsoarbete nyttjats som affärsstrategi. En viktig motor är självstyrande och självgående team där alla är mer eller mindre informella ledare med så stort helhetsansvar som möjligt. Alla tillhör också någon av de olika utvecklingsgrupperna. På så sätt finns det alltid möjlighet att påverka och vara delaktig i verksamhetsutvecklingen.

Resebeskrivningen är inte en skönmålning utan gjord med penseldrag av både realism, hjärta och ärlighet. Här färgläggs de olika utvecklingsstegen med dess svårigheter och glädjeämnen.

Det handlar, exempelvis, om de personliga brev som skrevs till var och en av de anställda i flera omgångar, om pengar som läckte ut till ett danskt dotterbolag och om turerna kring en konkurs av ett kundföretag. Här finns misstänksamheten när personalutvecklingssamtal infördes och hur detta ledde till rykte om ”vänsterprassel” när dessa ofta var längre med kvinnliga medarbetare än manliga. Här beskrivs problemen kring omplaceringen av Maja och hur fackets reagerade och hur han förhindrade de uppsägningar styrelsen ville vidta när en väntad vinst över en natt raderades ut i samband med japanska börskraschen. Här finns övergången från vd till coach och mentor och hur två personer utsågs att ta över med ett delat ledarskap. Hela tiden trycker författaren på den viktiga roll stödet från långsiktig ägare haft för utvecklingen.

En fascinerande bok – i båda ändarna – som visar ”hur det otänkbara blev möjligt”.

Fakta

Fresh AB – hur det otänkbara blev möjligt

Författare: Mats Birgersson

Förlag: Fresh AB, Gemla

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.