Att se helheten i organisationen

Ingen organisation är så bra att den inte kan bli bättre. Det är utgångspunkten för denna bok, Integration – att se organisationen som en helhet. Bokens fokus ligger på företagsekonomi, men tanken är att läsaren lär sig se de olika delarna i en organisation och hur de hänger samman i en helhet. Författarna Nikos Macheridis och Hans Knutsson tillhandahåller en grundmodell som ger läsaren stöd i att studera och förstå organisationerns funktionsduglighet. Till modellen kopplas också en rad beprövade analysmodeller och synsätt för att studera organisationer däribland affärsidésynsättet och balanserade styrkort. Boken ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.