Konsten att bli en god förhandlare

Förhandlaren spelar en nyckelroll i att utveckla en verksamhet. Den som behärskar konsten att förhandla skapar också mervärden, bygger, vårdar och utvecklar relationer. Den som inte behärskar förhandlingskonsten förstör relationer, träffar kortsiktiga lösningar och drar på sitt företag onödiga kostnader. I boken Förhandla, förhandlingsteknik för vinnare, får läsare veta hur man ska förhandla med siktet inställt på en lösning med två vinnare, men också hur man bör agera när motparten föredrar kamp och ojusta metoder. Författaren Iwar Unt delar också med sig av sina egna erfarenheter och ger en heltäckande bild av vad en förhandlare kan stöta genom hela förhandlingsprocessen. Boken är utgiven av Studentlitteratur.

ILD FINNS

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.