Dra igång hälsoarbetet

Kopplingen mellan god hälsa hos medarbetarna och organisationens resultat blir allt tydligare. För att uppnå långsiktiga effekter krävs omfattande och väl strukturerade processer med aktiviteter inom livsstil, ledarskap och arbetsmiljö. Den här boken, som bygger på specialstudier och många års praktiska erfarenheter, visar hur. Boken Starta en hälsoprocess – handbok för lönsamt hälsoarbete av Erland Colliander, ger en guide till bättre hälsa för personalen och ökad produktivitet i verksamheten. Metodbeskrivningar varvas med hälsofakta, konkreta råd och exempel. Boken ges ut av Liber förlag.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.