nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Organisationsteori

Att se helheten i organisationen

Läsvärt

Ingen organisation är så bra att den inte kan bli bättre. Det är utgångspunkten för denna bok, Integration – att se organisationen som en helhet. Bokens fokus ligger på företagsekonomi, men tanken är att läsaren lär sig se de olika delarna i en organisation och hur de hänger samman i en helhet.

  • Annonskod huvudspalt 1

Guide för självständiga organisationer

Läsvärt

Det blir allt viktigare för företagsledning, chefer, HR-ansvariga och konsulter att få organisationen att fungera genom att tänka självständigt och kritiskt snarare än att följa framgångsformler. Boken Organisation, ledning & processer går igenom centrala områden inom organisationsteori och praktik som strategi, styrning och kontroll, team, ledarskap, chefsarbete, lärande, motivation, organisationskultur och organisationsförändring.

Vägen till bra ledarskap

Läsvärt

I boken Ledning och organisation får läsaren en introduktion i organisationsteori. Här beskrivs allmänna ledarskaps- och organisationsfrågor både utifrån ämnets historik och det aktuella forskningsläget. Dessutom ger författarna lästips för fördjupning.

  • Annonskod för huvudspalt 2

Krafter som styr i grupparbetet

Recension

Det är långt ifrån alltid som arbete i grupp fungerar. Denna bok hjälper läsaren att förstå vad som händer när människor möts i en grupp och vilka krafter, negativa och positiva, som påverkar gruppens resultat.

Svenskar ställer höga krav på utländska ägare

När ett svenskt företag får nya utländska ägare innebär det ofta stora förändringar för medarbetarna. De nya ägarna behöver det informella mandat som krävs för att kunna leda och verka med stöd av medarbetarna i stället för att utkämpa en kamp emot dem, visar en avhandling från Handelshögskolan i Stockholm av Magnus Frostenson.

Psykodynamik i kubik

Läsvärt

Vill du veta hur man kan använda psykodynamiska teorier i organisatoriska sammanhang? Det beskriver tio författare, en grupp som består av psykologer, läkare och beteendevetare. Boken Psykodynamisk organisationspsykologi riktar sig till chefer, konsulter och andra nyckelpersoner inom både den privata och offentliga sektorn.

  • Annonskod för huvudspalt 3

  • Annonskod för Native 2

Heltäckande bok om organisationen

Läsvärt

Nu kommer Studentlitteratur med den nionde upplagan av Integrerad organisationslära, en bok som med åren blivit mycket använd inom både universitet- och företagsvärlden. I denna reviderade upplaga framhävs affärsidéns centrala roll i organisationen och dess betydelse för organisationens mål, stategier samt sociala dimensioner.

Ny organisatorisk vardag

Läsvärt

Synen på organisationsteori har förändrats. Globaliseringen av den organisatoriska vardagen, pengaflöden, IT och allmän idéspridning har fått forskare att inse att allt flyter. Vi har gått från organisationer till organisering och strukturer kan numera beskrivas som stillbilder av processer.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.