Heltäckande bok om organisationen

Nu kommer Studentlitteratur med den nionde upplagan av Integrerad organisationslära, en bok som med åren blivit mycket använd inom både universitet- och företagsvärlden. I denna reviderade upplaga framhävs affärsidéns centrala roll i organisationen och dess betydelse för organisationens mål, stategier samt sociala dimensioner. Boken har ett tydligt ledarperspektiv och redovisar på ett intererat sätt att en organisation kräver ledarskap, styrning, förändring och förnyelse. Författarna Lars H Bruzelius och Per-Hugo Skärvads egna erfarenheter av undervisning, forskning och konsultverksamhet avspeglas i ett stort antal nya fall och exempel från olika typer av organisationer.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.