Nyckeln till att behålla den goda arbetsorganisationen

Vad händer när projekt som strävar efter att nå det goda arbetet avslutas? Kvarstår effekterna eller rinner allt ut i sanden? Arbetslivsinstitutet har undersökt goda arbetsorganisationer för att öka förståelsen för hur de blir långsiktigt hållbara.

De goda organisationerna kännetecknas av ansvar, inflytande och utvecklingsmöjligheter för personalen. Slutsatserna från studien bygger framförallt på djupintervjuer på fem arbetsställen inom verkstads- och livsmedelsindustri som för tio år sedan uppfyllde dessa kriterier.

Det som visade sig vara avgörande för att behålla en god arbetsorganisation är att ledningen kopplar samman arbetet med den fysiska arbetsmiljön och arbetet med arbetsorganisationen. Det vill säga att arbetsplatsen involverar hela arbetsmiljön i arbetsmiljöarbetet.

– Vi såg en tendens att arbetsmiljöarbetet ofta bara omfattar den fysiska arbetsmiljön. Då är det lätt att man glömmer bort att arbeta med den goda arbetsorganisationen. Om man inte arbetar med den så eroderas de goda effekterna snabbt. Den goda organisationen måste underhållas för att vara långsiktigt hållbar, betonar Kristina Håkansson från institutionen för arbetsvetenskap på Göteborgs universitet som är en av författarna till rapporten.

Däremot kunde studien inte påvisa några klara samband mellan arbetsorganisation och sjukfrånvaro. Undersökningen ingår som ett delprojekt inom Arbetslivsinstitutets tema Strategier, metoder och arbetssätt för fungerande arbetsmiljöarbete, SMARTA.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.