Vägen till bra ledarskap

I boken Ledning och organisation får läsaren en introduktion i organisationsteori. Här beskrivs allmänna ledarskaps- och organisationsfrågor både utifrån ämnets historik och det aktuella forskningsläget. Dessutom ger författarna lästips för fördjupning. Läsaren uppmuntras också att betrakta organsationsteorin utifrån ett kritiskt perspektiv. Boken ges ut av Liber förlag och är skriven av Stewart Clegg, Martin Kornberger och Tyrone Pitsis, som alla skrivit en rad böcker inom ämnet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.