Kommunicera mera eller bättre?

Vilka är nycklarna till framgångsrik kommunikation? Boken 12 principer för kommunikation, skriven av kommunikationskonsulten Hans Ingvar Hanson, är tänkt som en inspirationskälla och tankeställare för alla som arbetar med kommunikation och påverkan.

Författaren resonerar i boken kring tolv budord inom kommunikation. Han betar av sanningar som är viktiga att ha i bakhuvudet i all kommunikation, såsom lyssnandets konst och vikten av att skapa en gemensam värdegrund. Tanken är att budorden ska läsas och reflekteras över en i taget, för att på så sätt ge tid till eftertanke för alla som arbetar för att bli bättre kommunikatörer.

Boken är utgiven på Liber.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.