Affärsetisk navigeringshjälp

Affärer och etik kopplas allt oftare ihop. Då pratar man oftast om att etiken får stryka på foten för affärernas skull. Men affärsetik hjälper till när du ska navigera rätt.

Liber har gett ut boken Affärsetik. I den ger författarna Bengt Brülde, bland annat docent i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, och Lars Strannegård, bland annat gästprofessor i företagsekonomi vid Uppsala universitet, ett ramverk att använda som analysverktyg när man ställs inför etiska problem.

De senaste åren har rapporterna avlöst varandra om svindlerier, vettlösa bonusavtal och exploatering och miljö. Men enligt författarna till Affärsetik går det att träna sig till att undvika sådana klavertramp – genom att läsa om moraliska frågeställningar och ta del av affärsetiska fallbeskrivningar och handlingsalternativ.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.