Kvalitet i betraktarens öga

Kvalitet kan vara något som går att mäta, men det kan också vara en subjektiv upplevelse som är betydligt svårare att värdera. I denna bok synas kvalitetsbegreppet i sömmarna och diskussionen rör allt från filosofi och idéhistoria till arkitektur och socialt arbete.

Kvalitet i betraktarens öga

Idag kvalitetstestas produkter, kvalitetssystem införs och kvalitet används som försäljningsargument. Likaså genomgår filmer, byggnader och konstverk olika former av kvalitetsgranskning innan de når offentligheten. Universitet ackrediteras och WHO gör rankinglistor över olika länders sjukvårdssystem i avsikt att göra det lättare för utomstående att bedöma verksamheten.

Avsikten med denna bok är att ge läsaren en bättre möjlighet att granska de kvalitetsbegrepp som dagligen används i arbetsliv och privatliv. Den består av elva kapitel skrivna av personer med varierande bakgrund.

Här diskuteras, exempelvis, kvalitetsbegreppets historiska framväxt, kvantitativ och kvalitativ forskning samt kopplingen mellan kvalitet, värde och livskvalitet.

Ett annat område är arkitektonisk kvalitet med utgångspunkt från hur praktikern använder begreppet och hur kvalitetsbedömningar görs inom arkitektur. Arkitektonisk kvalitet är något helt annat än noll fel. Det handlar om en kombination av estetik, funktion och konstruktion.

Vin bedöms numera ofta med två olika skalor. Den ena är en kvalitetspoäng som sammanfattar bedömarens uppfattning om vinet och dess egenskaper. Det är en skala som är oberoende av pris. Den andra betygsskalan, ofta från ett till fem, sätter vinets egenskaper i relation till pris – ett mått på ”vinets värde för pengarna”. På motsvarande sätt delar recensenter ut kvalitetspoäng på böcker och filmer – hur kan något så personligt och smakberoende som litteratur, konst eller film kvalitetsbedömas?

Ofta används kundtillfredsställelse som mått på kvalitet. Frågan väcks om man verkligen menar att den service som erbjuds har hög kvalitet därför att kunderna är nöjda eller om det snarare är så att kundernas nöjdhet är en indikation på att man håller hög kvalitet.

Kvalitet kan vara något som går att mäta – att produkten fungerar och går att använda. Men kvalitet kan också vara det omätbara värdet. Att något har det där extra som ger lyskraft, talar till oss och tilltalar oss. Kvalitet är mångfacetterat och till stor del personligt – eller som en av författarna uttrycker sig: ”Att det här med kvalitet ska vara så svårt!”

Författarna representerar skilda områden, såsom filosofi, idéhistoria, konst, design, arkitektur och socialt arbete. Bokens fokus ligger alltså inte på en ekonomisk eller teknisk dimension av kvalitet. Men man kan fråga sig varför inte någon i de forskargrupper som har kvalitet och kvalitetsutveckling som specialitet fått plats i författarskaran.

Hur som helst ger boken en nyttig överblick över hur olika kvalitetsbegreppet tolkas och nyttjas inom olika områden.

Fakta

Den omätbara kvaliteten

Författare: Lars Strannegård

Förlag: Norstedts akademiska förlag

ISBN 978-91-7227-522-5

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.