HR-arbete i ideell sektor

Jobbar du inom en ideell organisation och vill ha redskap för ett bättre HR-arbete? Då kan boken Idéburen chef vara rätt för dig.

HR-arbete i ideell sektor

– Förutsättningarna för HR-arbete skiljer sig lite i ideella organisationer. Det kan handla om vilka som söker sig till en sådan arbetsplats, ledning och styrning av verksamheten samt relationer mellan anställda och ideella är några exempel, säger författaren Johan Welander.

Hans förhoppning är att boken ska väcka tankar och fungera som stöd för arbetsgivare i ideell sektor. Frågor som diskuteras och besvaras är hur man skapar förutsättningar för arbete med personalfrågor, vad som kännetecknar ett gott HR-arbete, vilka som är framtidens HR-utmaningar och vilka cheferna och medarbetarna är i ideella organisationer.

Möjliga framtidsscenarios och en idealmodell presenteras också. Boken ges ut av Idealistas förlag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.