Åtta av tio mår dåligt på jobbet

Arbetsmiljö Åtta av tio har mått dåligt på jobbet på grund av psykosociala faktorer. Det visar årets upplaga av undersökningen Säkerhetsbarometern från Skanska.

I årets upplaga av Säkerhetsbarometern vill Skanska belysa sambandet mellan välbefinnande på jobbet och arbetsmiljöfrågor. Kartläggningen visar att 46 procent påverkas negativt av den psykosociala arbetsmiljön minst en gång i månaden och var femte mår dåligt på jobbet flera gånger i veckan.

Framförallt är det hög arbetsbelastning som gör att nästan varannan mår dåligt på jobbet. Var tredje person upplever en känsla av otillräcklighet på sin arbetsplats. Det är dock mer utbrett bland kvinnorna, där 42 procent upplever att de inte räcker till.

Resultatet visar också ett tydligt samband mellan välmående och arbetsmiljön. I undersökningen svarar 16 procent att de är ouppmärksamma på jobbet när de mår dåligt, 37 procent blir mindre produktiva.

Fyra av tio av säger också att deras privatliv påverkas negativt när situationen på jobbet är dåligt.

Undersökningen har genomförts av Sifo på uppdrag av Skanska med ett riksrepresentativt urval av respondenter från hela landet.

Vad av följande får dig att må dåligt på jobbet? (Flerval)

  1. Hög arbetsbelastning 47 procent
  2. Att känna mig otillräcklig 35procent
  3. Otydliga förväntningar 32 procent
  4. Konflikter med chef/kollegor 21 procent
  5. För lite uppskattning från chefer/kollegor 21 procent

Hur har ditt arbete påverkats när du mått dåligt på jobbet? (Flerval)

  1. Jag har känt mig oengagerad 41 procent
  2. Mitt privatliv har påverkats negativt 40 procent
  3. Jag har blivit mindre produktiv i mitt arbete 37 procent
  4. Jag har utfört mitt arbete sämre 29 procent
  5. Jag har varit ouppmärksam 16 procent
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.