Balans för friskare arbetsliv

Två professorer vid Stockholms universitet har fått 4,2 miljoner i anslag till forskning om hur chefer kan organisera sitt arbete så att det främjar personalens hälsa.

Är balans mellan arbete, vila, krav, kontroll, ansträngning och belöning vad som krävs för att inte bli sjuk på jobbet? Det är i allafall utgångspunkten i professorerna Magnus Sverke och Gunnar Aronsson forskningsprojekt om hur chefer kan främja personalens hälsa.

Projektet ska genomföras inom skola, socialtjänst och vård i sju kommuner och två landsting, skriver tidningen arbetsliv. Ett 80-tal chefer och cirka 400 medarbetare ingår i projektet som kommer mäta vilken effekt chefernas ökade kunskap får på medarbetarnas arbetssituation och hälsa.

Snabbt nå ut

Syftet med projektet är att förebygga ohälsa och förbättra rehabiliteringsåtgärder på arbetsplatser.

Projektet är ett av fem som AFA Försäkring beviljat anslag för och som handlar om arbetslivsinriktad rehabilitering i kommuner, landsting och regioner. De forskningsprojekt som har fått anslag ska vara konkreta och arbetsplatsnära för att snabbt kunna nå ut till berörda inom kommun- och landstingssektorn.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.