Nytt ledarskapsverktyg kan förutspå sjukdom

Ett ledarskapsverktyg som ger varningar om medarbetarnas hälsa har utvecklats vid Mittuniversitetet. I verktyget finns en hälsoindikator som ger chefer möjlighet att fånga upp hälsoförändringar innan de övergår i sjukdom.

Det är Johan Larsson, forskare i kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet som i sin avhandling visar hur chefers ledarskap är kopplat till medarbetarnas hälsa, organisationens effektivitet samt arbetssätt för att uppnå kvalitet.

Johan Larsson menar att en framgångsrik ledare som ska verka för god hälsa, effektivitet och kvalitet ställer höga krav på många områden. Ledaren måste integrera en positiv människosyn, men det behövs också väl utformade ledarskapsverktyg.

Förutspå sjukdom

I ledarskapsverktyget som nu utvecklats ingår ett varningssystem som bygger på en frekvent mätning av medarbetarnas hälsa. All information bearbetas i verktygets styrdiagram, som ger statistiskt säkerställda varningar när någon betydande förändring sker på arbetsplatsen.

Systemet är känsligt för både små och stora förändringar och i det finns en hälsoindikator som även kan förutspå framtida sjukdom. Något som kan ge cheferna möjlighet att fånga upp hälsoförändringar innan de övergår i sjukdom.

– Detta tidiga varningssystem rörande medarbetarnas hälsa tar beslutsfattandet till en ny precisionsnivå inom arbetsmiljöområdet, säger Johan Larsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.