Bättre för patienterna efter vårdval

Möjligheterna att som patient själv välja primärvårdsenhet ökar tillgängligheten och ger ett bättre bemötande. Det konstaterar Konkurrensverket i en ny rapport.

Sedan vårdvalssystemet infördes i landstingen har inte mindre än 181 nya vårdenheter tillkommit och godkänts för etablering.

Många av de nya vårdenheterna erbjuder patienterna utökade öppettider och patienten står nu i centrum på ett annat sätt än tidigare. Även bemötandet och kundservicen har fått större uppmärksamhet. I rapporten som lämnats till regeringen konstaterar Konkurrensverket att det varit en framgångsrik reform.

– Det är bra för patienterna att det har blivit lättare att ta sig till en vårdcentral. Dessutom har landstingen uppmärksammat en större fokusering på patienten. Vårdvalsreformen har varit lyckad, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

Policy

I rapporten ger Konkurrensverket också ett antal rekommendationer för att ytterligare förbättra vårdvalet. Bland annat föreslås det att landstingen bör vidta åtgärder för att organisatoriskt och redovisningsmässigt skilja vårdvalsverksamhet i egen regi från annan landstingsverksamhet. Varje landsting bör också ta fram en policy som reglerar vad som ska ske när landstingets egna vårdenheter redovisar vinst och förlust.

Konkurrensverket anser även att landstingen ska ges tid att vidareutveckla och förfina de vårdvalssystem som nu har införts innan statsmakterna beslutar om större förändringar i vårdvalsreformen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.