Bibeln om processer

Hur bryter vi funktionstänkandet? Hur drivs ett förbättringsarbete i flödet? Och hur kan det mätas? Här finns svaren på allt du vill veta om processer.

Bibeln om processer

Ordet process kommer från latinets procedo, som ungefär betyder gå framåt. Begreppet process som benämning för ett aktivitetsnätverk som upprepas och som ska skapa värde för dess kunder är väsentligt inom kvalitetsutveckling. Trots drygt två decennier av implementeringsförsök av processtänkande förefaller än idag merparten av våra organisationer vara traditionellt funktionsorienterade, ibland med ett visst fokus på processer.

Att fokusera på de arbetsflöden, processer, som finns i en organisation och därmed hur vi arbetar och skapar värde har varit ett vitalt inslag i verksamhetsutveckling under några årtionden inom olika koncept som offensiv kvalitetsutveckling, Lean och Sex sigma. I denna bok ges en framställning som starkt fokuserar på processer, vad det är, varför det är viktigt att arbeta med utveckling av processerna och hur förändringsarbetet bör bedrivas för att bli framgångsrikt. Här är alltså processen i fokus och den och dess roll sätts i relation till andra koncept istället för tvärtom.

Denna nya upplaga innebär en kraftig omstrukturering och utökning. Den fokuserar på processbaserad verksamhetsutveckling och behandlar inte bara frågor som vad? och varför? utan också på ett bra sätt frågan hur?

Som processmetafor används en väg mellan Behovsbyn och Tillfredsställelsebyn. Boken täcker hela processområdet. Den diskuterar bland annat vad en process är, hur man går från funktion till process, hur man etablerar processledning, förändring från kundbehov till processkrav, hur man utvecklar mätsystem, hur man driver ett förbättringsarbete i processer, processägarskap, resurs- och arbetsledning, tvärorganisatorisk processorientering samt mognadsmodeller för att utvärdera processarbetet.

Boken, som är välstrukturerad och pedagogisk, har mer en praktisk tyngd än en teoretisk och de hänvisningar som görs till forskningslitteraturen känns aldrig störande, tvärtom ger de bra balans åt framställningen. De begrepp som används definieras, diskuteras och illustreras. Förslag till olika implementeringsmodeller beskrivs tydligt och strukturerat.

Målgruppen är universitetsstuderande, personer som praktiskt arbetar med ledningsuppgifter samt processexperter. Boken får betraktas som unik i sitt slag på svenska och rekommenderas mycket varmt till alla dessa tre grupper, inte minst till de chefer i våra företag och organisationer som behöver skynda på en utveckling från funktionsorientering till processorientering. För den som verkligen vill lära sig mycket om processer är detta den svenska bibeln.

Plus:

Gedigen och välstrukturerad sammanställning över processer och processförbättring.

Bra balans mellan forskning och praktik gör boken läsbar i flera olika kundkretsar .

Åtskilliga exempel och en framställning med ”en glimt av humor” underlättar läsandet.

Minus:

Kanske ytterligare illustrationer och praktiska exempel hade gjort boken ändå mer aptitlig för läsaren.

Fakta

Processbaserad verksamhetsutveckling. Varför – vad – hur?

Författare: Anders Ljungberg & Evert Larsson

Förlag: Studentlitteratur

ISBN: 978-91-44-05976-1

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.