Bill Golomski har avlidit

En av kvalitetsutvecklingens stora personer, William A.J. Golomski, Bill med väldigt många världen över, har avlidit efter en kortare tids sjukdom i cancer.
Han hade en drygt femtioårig karriär och var in i det sista en flitigt anlitad föredragshållare.

”From that first day in the Fall of 1948 when I saw my first Shewhart control chart I have been vitally interested in the field of quality control” skrev Bill i tidskriften Industrial Quality Control i juli 1966 när han valdes till ordförande i American Society for Quality, ASQ.

Bill Golomski hade en drygt femtioårig karriär och erfarenhet som konsult, talare, författare och lärare. Han var en flitig författare med tio böcker och drygt 300 artiklar. Han har undervisat vid Illinois Institute of Technology, University of Chicago, Roosevelt University och Marquette University. Han höll in i det sista föredrag över stora delar av världen för olika typer av auditorier. Han var en av de allra första som utvecklade arbetssätt och metoder för att skapa kundfokus och mäta kundtillfredsställelse.

Brett arbetsfält

Han arbetade med kvalitetsfrågor inom en mängd olika branscher, som matindustri, medicinsk teknik, bilindustri, försvaret och kemisk industri. Han var starkt involverad i utvecklandet av den amerikanska kvalitetsutmärkelsen Malcolm Baldrige National Quality Award, som till stor del inspirerat till Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Han har också bidragit till delstatliga utmärkelser i bland annat Florida, Illinois och Wisconsin. Han var även den första redaktören till ASQs tidskrift Quality Management Journal, en tidskrift med mycket gott vetenskapligt anseende. Han var medlem i otaliga professionella organisationer kopplade till kvalitetsområdet, däribland International Academy of Quality. Han var också en av få hedersmedlemmar i ASQ, i sällskap med bland andra Edwards Deming, Joseph Juran, Kaoru Ishikawa och Walter Shewhart.

Flera akademiska examina

Bills ursprungliga utbildning var kopplad till matematik och matematisk statistik. Strax efter sin grundexamen utvecklade han exempelvis ett system för optimering av produktflöden med hjälp av linjär programmering (som gav honom en rejäl intäkt). Men han var en stark vän av ett kontinuerligt lärande och uppnådde själv under en dryg fyrtioårsperiod sex olika akademiska examina i varierande discipliner.

Genom sin ödmjukhet och sin stora generositet att dela med sig av sin enorma kunskap och sin erfarenhet blev han mångas vän, mentor och förebild. För Bill var ingen förmer än någon annan. Det sista han hann hjälpa mig personligen med var en del fakta kring ursprunget till begreppet TQM. Han svarade alltid på e-brev vänligt, snabbt och tålmodigt.

Besökte Luleå

Bill hade vänligheten att så sent som i april 2001 besöka Sverige under ett par dagar. Han besökte vår avdelning vid Luleå tekniska universitet och höll också under Sverigebesöket ett föredrag i Stockholm för SIQs intressentförening. Efter sin resa från USA och två intensiva konsultdagar i Tyskland, kom han till Luleå och höll föredrag under två timmar utan att nyttja en enda stordiabild eller något manuskript inför ett förundrat och intensivt lyssnande auditorium. Därefter satt han tålmodigt och lyssnade på olika forskningsprojekt och gav råd till avdelningens doktorander. Dagen efter var han diskutant på Jonas Hanssons licentiatseminarium kring uppsatsen ”Implementation of TQM in small organizations – experiences from award winners in Sweden”, som handlar om hur kvalitetsutveckling kan införas i mindre organisationer. Detta var ett seminarium som jag är säker på att många minns, inte minst Jonas själv. ”Vad skulle Du säga till statsministern om han ringde och frågade Dig hur man kunde stötta småföretagens kvalitetsutveckling?” var exempelvis en av de första frågorna till Jonas.

En av de stora

Han berättade i Luleå, liksom vid andra möten gärna och rikligt ur sin enorma personliga erfarenhet från kontakter med personer, företag och föreningar. Han berättade om sin förvåning när man vid Kaoru Ishikawas begravning också genomförde kremering med allt vad det innebar. Han berättade med irritation och besvikelse över vad han uppfattade som ASQs nya skrytbygge och hur en del ”köpte” sig akademiska titlar, som är bra att ha i konsultsammanhang och han berättade om samtal och händelser kring Juran, Shewhart och Deming. Jag minns själv hur jag sa till Bill ”Du borde skriva ner allt detta innan det är för sent så att dessa minnen inte går förlorade för eftervärlden. De är ju en del av historiebeskrivningen kring kvalitetsutveckling.” Han tittade då på mig, smakade på mitt förslag en stund och svarade sedan att ”Ja, det kanske jag skulle göra vid tillfälle när jag har tid”. Nu är det dessvärre för sent.

Bill Golomski avled söndag den 17 februari 2002. Bill var född 1924.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.