Billigare bygge med nytt logistikverktyg

Förbättringsarbete Ett nytt logistikverktyg för byggbranschen har utvecklats vid Linköpings universitet. Med hjälp av verktyget kartläggs och mäts byggprocesser vilket i sin tur kan förbättra byggbranschens effektivitet och produktivitet.

Billigare bygge med nytt logistikverktyg

Enligt studier på svenska byggarbetsplatser är det bara runt 15 minuter av varje arbetstimme som en byggarbetare utför direkt arbete. Större delen av tiden läggs i stället på att vänta, flytta och leta efter material eller rätta till effekter av felaktiga beställningar. Orsaken är bristande logistik, om bara rätt material fanns på rätt plats vid rätt tid skulle byggarbetet effektiviseras avsevärt.

Micael Thunberg, doktorand i bygglogistik vid Linköpings universitet, har nyligen utvecklat ett analysverktyg som kan identifiera problem i byggprocessen.

– Identifierar man problemen tidigt i ett tidigt skede, redan i försörjningskedjans leveranser av material och utrustning till byggarbetsplatsen, kan man också åtgärda dem tidigt, hålla nere kostnaderna och bygga effektivare, säger Micael Thunberg.

Analysverktyget kallas BSCOR (Builders Supply Chain Operations Reference model) och är utformat så att byggentreprenören tillsammans med underentreprenörer, leverantörer och andra aktörer får hjälp att tidigt hitta problem och även få en uppfattning om hur detta påverkar byggprojektet som helhet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.