Bli framgångsrik på e-tjänster

Offentliga e-tjänster kan utvecklas snabbare och med högre kvalitet om företag och medborgare får medverka. Det visar en ny rapport.

Digitala tjänster är ett effektivt sätt för offentliga verksamheter att ge service till medborgare och företag. Tjänsterna kan också stimulera till nya företag och affärsmodeller. I rapporten Stockholm – mötesplats för utveckling av digitala tjänster uppmanas Stockholmskommunerna att driva en djupare dialog med företagen.

Rapporten är framtagen av Stockholm It Region och den innehåller ett handlingsprogram på 21 punkter som ger konkreta förslag inom områdena ledarskap och organisation, användarfokus, data och teknik, kunskapsutbyte samt information och kommunikation.

– I utvecklingen av tjänster måste kommuner och andra offentliga verksamheter ha ett tydligt medborgarperspektiv. Vi bör vara tillgängliga med rätt verktyg där medborgare och företag finns. Denna rapport blir en bra utgångspunkt i det fortsatta arbetet med utvecklingen av framtidens tjänster, säger Staffan Ingvarsson, ordförande för Stockholm IT Region och tf stadsdirektör i Stockholms stad.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.