Böcker i kortform – kunskap helt gratis

Kunskap Nu kan du som läsare kostnadsfritt prova på Kontentans facklitteratur i kortformat. Första bok är The Six Sigma Revolution av George Eckes.

Böcker i kortform – kunskap helt gratis

Kontentan erbjuder facklitteratur i sammanfattad version antingen som text eller ljudfil. Kvalitetsmagasinet har inlett ett samarbete med förlaget så att du som läsare kan få en sammanfattad version av en aktuell fackbok, helt utan kostnad. Den aktuella boken är tillgänglig fram till nästa nummer av Kvalitetsmagasinet kommer ut.

Första bok är The Six Sigma Revolution av George Eckes. Boken visar hur Sex Sigma kan tillämpas för att förbättra befintliga processer. Du får också veta vad som krävs för att nå varaktig framgång med Six Sigma och vilka fallgropar du bör undvika.

Här kan du ladda ned boken.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.