Bort med toppstyrd Lean service

I verksamheter där allting styrs från ledningen skapas högre kostnader och sämre kvalitet.

Bort med toppstyrd Lean service

I boken Bort från styrning och kontroll – omvärdering av Lean service förklarar John Seddon hur ett nyanserat systemtänkande kan leda till förbättrad service, större vinster, lägre kostnader och ökad motivation. Han förklarar också hur traditionella ledningsperspektiv som förespråkar ett toppstyrt beslutsfattande har skapat höga kostnader och service av dålig kvalitet. Detta innebär bland annat att chefer befinner sig långt ifrån sina kunder och sin egen verksamhet. En ensam hierark på toppen som bestämmer allt i organisationen är fel ute, menar han.

John Seddon utgår i sina exempel från Toyotas produktionssystem för serviceorganisationer men pekar på de olika förutsättningarna för tjänstesektorn och tillverkningsindustrin när det gäller att utforma ett fungerande ledningssystem.

Boken ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.