Lean för det moderna kontoret

Begreppet slöseri inom Lean är inte detsamma på en fabrik som på det moderna kontoret. I boken Far From The Factory: Lean for the Information Age får du verktygen för dagens kunskapsarbetare.

På det moderna kontoret accelereras ineffektivitet och slöseri genom e-post, icke värdeskapande processer och onödig rapportering. Effektiv tillgång och smarta sätt att utveckla och utbyta information är en av de mest kritiska faktorer som påverkar resultatet av det arbete kunskapsarbetaren utför menar författarna Linus Larsson och George Gonzalez-Rivas.

Boken ger verktyg och tekniker för hur man skapar en arbetsplats där kunskapsarbetaren inte bara löser problem snabbare utan också använda information och kunskap på ett effektivare sätt i sitt beslutsfattande. Boken ges ut av Productivity Press.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.