Bottenbetyg till skolans ”it-satsning”

Trots skolans satsningar på it-inköp så används de nya verktygen inte i undervisningen. Det visar en granskning av Skolinspektionen.

Enligt läroplanen ska grundskoleeleverna lära sig använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Men när Skolinspektionen under läsåret 2011/2012 granskade undervisningen i naturorienterande ämnen, idrott och hälsa, svenska (med fokus på läsprocessen) och religionskunskap visar det sig att it-verktyg sällan används.

I många fall har inköp av it-utrutsning inte följts av satsningar på att utveckla användandet i det pedagogiska arbetet eller för att gynna elevernas lärande. Istället har man nöjt sig med att använda verktygen för att effektivisera administration, planering och organisation av skolarbetet.

Granskningen visar också att skolledningen inte styr användningen av it i undervisningen på ett aktivt sätt. Många skolor saknar en övergripande strategi för användningen och det blir upp till den enskilda lärarens intresse. Inte heller har lärarnas behov av kompetensutveckling i frågan bemötts. En del skolor saknar dessutom it-utrustning eller har föråldrade teknik. Även brist på it-support försvårar arbetet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.