Skolforskning nytt verktyg

Mycket åsikter, men lite kunskap. Det anser författarna till en ny bok är verkligheten när det kommer till skolan. Nu hoppas de att den samlade forskningen om lärande och undervisning ska bli ett verktyg för alla som arbetar i skolmiljö.

Skolforskning nytt verktyg

I boken Utmärkt undervisning – framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning är en populär version av den största forskningsöversikt om undervisning och lärande som har gjorts i Sverige. Författare är skolforskarna Jan Håkansson och Daniel Sundberg.

De menar att det inte går att trolla bort dålig undervisning med organisatoriska förändringar. Som exempel pekar de på att mindre klasser inte automatiskt förbättrar undervisningen och att prata om motorsport på engelskan inte behöver hjälpa pojkar med dåliga betyg.

Istället pekar de på kommunikation och samtal och att varje elev får kontinuerlig återkoppling på deras ansträngning och prestation. För att det ska bli möjligt krävs att undervisningen knyts an till verkligheten vilket blir möjligt först om de vuxna i skolmiljön representerar olika erfarenheter gällande bland annat kön, klass och etnicitet.

Författarnas förhoppning är att boken ska öka kunskapen i skoldebatten och bli ett verktyg för lärare, rektor och skolledare.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.