Bra chef viktigt för tjänstemännen

Tjänstemän sätter hög lön och en duktig chef högst på listan när de ser sig om efter ett nytt arbete. Men arbetsgivarna lockar främst med att de har en god arbetsmiljö.

Företaget Poolia frågade 500 rekryteringsansvariga och 1000 tjänstemän och blivande tjänstemän över hela landet om deras tankar kring rekrytering och arbete. Hela 87 procent av tjänstemännen svarar att en bra lön är viktigt när de ska byta jobb och 74 procent tycker att det är viktigt med en bra chef.

Arbetsgivarna å sin sida poängterar att de har en god arbetsmiljö när de söker ny kompetens, hela 19 procent lockar nya förmågor till sig med det. 14 procent av arbetsgivarna menar att de inte behöver locka med någonting för att få personal intresserad av att jobba hos dem.

– Bra chefer och gott ledarskap är nyckeln till framgång, både för företaget och för medarbetaren. En bra chef är en förutsättning för att utvecklas och lyckas på jobbet. Att så få som 2 procent av arbetsgivarna lyfter fram det i sitt rekryteringserbjudande känns omodernt, säger Margareta Öström, ledarskapsspecialist och verksamhetschef på Poolia Lead.

Rätt attityd

Tjänstemännen tror att rätt utbildning, rätt erfarenhet och rätt attityd är av samma betydelse för om de ska få ett jobb eller inte. Men arbetsgivarna menar att attityden väger absolut tyngst.

– Att rekrytera personal som delar företagets värderingar väger tyngre än erfarenhet, eftersom man alltid kan utvecklas och ta till sig ny erfarenhet. Att ändra en persons värderingar är däremot näst intill omöjligt, säger Margareta Öström.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.