Brist på utbildad personal bromsar industrin

Två av tre underleverantörer har ökat omsättningen för fjärde kvartalet i rad enligt Svensk Industriförenings Underleverantörsbarometer. Men på sikt kan den positiva utvecklingen hotas av brist på utbildad arbetskraft.

Redan nu finns det brist på utbildad arbetskraft. Inom inom vissa delbranscher anger ungefär hälften av företagen att det råder brist på utbildad personal.

– För att locka fler till industrin behövs en bättre bild av möjligheterna inom industrin, inte bara mediefokus i lågkonjunktur, säger Anders Ekdahl, vd för Svensk Industriförening i ett pressutskick.

Vad vill då arbetsgivarna att medarbetarna ska ha för kompetens? 65 procent anger att en person med lärlingsutbildning är intressant. 60 procent anger yrkeshögskoleutbildning, 49 procent tycker att en medarbetare ska ha gymnasieutbildning. Endast 35 procent anger högskole- eller universitetsutbildning.

– Att de verklighetsnära utbildningarna med praktiska inslag toppar är intressant. Det innebär att företagen bedömer att en del av konkurrenskraften även i fortsättningen sitter i yrkeskompetensen. Det handlar alltså inte bara om teori. Nu svänger skolsystemet och breddar möjligheterna för de utbildningar som efterfrågas vilket såklart är bra, men anpassningen efter företagens behov måste gå snabbare. I dag är det för lång leveranstid på ny kompetens, säger Anders Ekdahl.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.