Brister i arbetsmiljö kostar miljoner

Det finns ett klart samband mellan dålig arbetsmiljö, hög sjukfrånvaro och stor personalomsättning. Det hävdar Paula Liukkonen, ekonomie doktor vid Stockholms universitet.

Paula Liukkonen har gjort en studie där hon tittat på hur organisatoriska faktorer inverkar på det lokala arbetsmiljöarbetes effektivitet. Hennes forskning visar att en god arbetsmiljö ger lägre kostnader och högre produktivitet. Investeringar i exempelvis bullerdämpning kan därför ofta räknas hem på något år.

– Tidigare var arbetsmiljöinvesteringarna ofta ett resultat av lagstiftning och moraliska krav men nu inser allt fler företag värdet av en god arbetsmiljö, inte minst för att kunna rekrytera personal och behålla sina medarbetare, säger hon.

Även om sjukfrånvaron enligt Riksförsäkringsverkets statistik har minskat så visar Paula Liukkonens forskning att den verkliga sjukfrånvaron fortfarande är på samma nivå som tidigare. Folk går helt enkelt till jobbet trots att de är sjuka, eller tar ut kompensationsledighet i stället för att sjukanmäla sig. Denna så kallade sjuknärvaro påverkar också produktiviteten och effektiviteten negativt.

För att hjälpa företag att räkna ut kostnaden för den sjukfrånvaro som brister i arbetsmiljön kan leda till har Paula Liukkonen tagit fram ett kalkylunderlag som finns på hennes hemsida, www.paula-likkonen.se.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste