Brottsligheten kostar företagen stora pengar

Forskning Brottsligheten kostar företagen omkring 55 miljarder kronor om året, visar en studie som genomförts av HUI Research på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Nästan sex av tio företag har utsatts för brott de senaste två åren och mer än varannan företagare tror att brottsligheten kommer att öka.

Brottsligheten kostar företagen stora pengar

Syftet med studien är att undersöka vilka ekonomiska effekter som brottsligheten får för både näringslivet i stort och enskilda företag. Den övergripande slutsatsen är att brottsligheten medför stora ekonomiska konsekvenser och totalt beräknas kosta företagen omkring 55 miljarder kronor om året, vilket är ungefär lika mycket som Sveriges försvarsbudget.

Genom expertintervjuer, genomgång av tidigare studier samt en enkätundersökning med 2 368 medlemmar i Svenskt Näringsliv har man bland annat kommit fram till att 58 procent av företagen utsatts för brott under de senaste två åren. Fastighetsverksamhet och handel tillhör de värst drabbade och tjänster de minst utsatta. Det vanligaste brottet är stöld och har drabbat 34 procent av företagen.

41 procent av företagen har ändrat sina rutiner till följd av brottsligheten och 34 procent investerat i fysiska säkerhetslösningar. Många ser heller ingen ljusning på problemen – 34 procent av företagen upplever att situationen förvärrats de senaste två åren och 51 procent tror att brottsligheten kommer att öka.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.