Byggolyckor och sjukdomar minskar

Arbetsolyckor och arbetssjukdomar inom byggverksamheten fortsätter att minska. Det visar ny statistik från Arbetsmiljöverket. Även dödsolyckorna var färre 2008 än föregående år och Sveriges Byggindustrier pekar på förbättrat arbetsmiljöarbete.

Under 2008 inträffade 253 färre olyckor än året innan. Även arbetssjukdomarna minskade från 929 fall till 861 från 2007 till 2008.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.