Chatten viktigt redskap för fortbildning

Att chatta hör inte bara kompissfären till. Det kan också vara ett bra verktyg vid kompetensutveckling, visar ny forskning från Göteborgs universitet.

Chatten viktigt redskap för fortbildning
Torsten Arpi/Göteborgs universitet

I sin avhandling har Mona Nilsen vid institutionen för pedagogik och didaktik tittat på hur chatten avänds i kompetensutveckling. Hon har följt tio distansutbildningar med kursdeltagare som arbetar inom livsmedelsindustrin och som fortbildar sig inom kvalitetssäkring. Chatten har varit ett av flera hjälpmedel på kurserna, där målet varit att deltagarna ska bli ansvariga för kvalitetsarbetet på sina arbetsplatser. Mona Nilsen har studerat både hur chattandet går till och vad deltagarna chattar om.

– Chatten är en möjlighet i branscher där fortbildning traditionellt har varit svårt att få till stånd. Livsmedelsindustrin karaktäriseras av geografiskt spridda små och medelstora företag. Där är det sällan ekonomiskt möjligt att personal lämnar produktionen under lång tid för att fortbilda sig. Istället har de möjlighet att delta på distans, från sin egen arbetsplats, säger Mona Nilsen.

Praktisk förankring

Något som Mona Nilsen märkte när hon studerade chattandet var att diskussionerna handlade om utbildningens innehåll men också om vardagliga erfarenheter från jobbet. Genom chatten fick deltagarna med hjälp av varandra därmed nya insikter i sitt dagliga arbete utifrån ett kvalitetsperspektiv.

– Kopplingar till arbetets utmaningar är ofta något som eftersträvas i utbildningar, men som stundtals är svårt att få till. I mina studier beskrivs diskussionerna som produktiva genom de erfarenheter från faktiskt och konkret produktionsarbete som kursdeltagarna lyfter in, säger Mona Nilsen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.