Corona fick svenskarna att byta jobb

Nytt liv, ny karriär. Pandemin fick nästan var fjärde svensk att bryta upp för att förverkliga sig själva.

Corona fick svenskarna att byta jobb
Under pandemin bytte många svenskar karriär för att följa sina drömmar. Foto: Adobe Stock
Under pandemin bytte många svenskar karriär för att följa sina drömmar. Foto: Adobe Stock

Tjugosex procent av svenskarna valde att byta yrkesbana under pandemin. Det visar en undersökning gjord av arbetslivspanelen Manpower Work Life, som fått svar av 2 798 svenskar. Manpower. I de flesta fall – 35 procent – skedde bytet på grund av en önskan att byta livsstil. Men 29 procent svarade att de växlade karriär för att följa sina drömmar, och 27 procent bytte helt enkelt bana på grund av att de hade förlorat jobbet.

Nya mönster efter pandemin

Undersökningen visar också att nästan en tredjedel, 30 procent, av de svarande tycker att arbetslivet har blivit viktigare än före pandemin. Och vd:n för Manpower Group menar att pandemin har en del att göra med att förändring och strävan efter kvalitet på jobbet har fått ökad betydelse.

– Pandemin har inneburit stora förändringar, både vad gäller människors arbetsvillkor och livssituation. Före pandemin var det främst digitaliseringen och en expanderande tjänstemannasektor som skapade omställningsbehov, men det är tydligt att möjligheten till karriärväxling även efterfrågas av arbetstagarna själva i allt högre utsträckning, säger Mikael Jansson i en kommentar till undersökningen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.