Dålig koll på it-säkerhet

Många företag saknar säkerhetslösningar för användning av sociala medier, enligt en undersökning från PWC.

60 procent av företagen har inga säkerhetslösningar för användning av sociala medier och 77 procent saknar regelverk inom området, vilket PWC (tidigare Pricewaterhouse coopers) anser är alarmerande. Avsaknaden av säkerhetslösningar och en säkerhetspolicy innebär klara risker som exempelvis informationsläckor, illegal nedladdning och inte minst i förlängningen att varumärket sargas, säger Emil Gullers på PWC till Cio Sweden i en intervju.

Jämfört med tidigare år har drivkrafterna bakom satsningar på it-säkerhet förändrats kraftigt. För tre år sedan var förmågan att upprätthålla it-stödet till verksamheten den största drivkraften för 68 procent av företagen. I årets undersökning är motsvarande siffra 40 procent, en sänkning med 41 procent.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.