Dåligt ledarskap en framtida hälsorisk

Dåligt ledarskap ökar inte bara sjukfrånvaron på jobbet utan kan även riskera medarbetarnas hälsa senare i livet. Det visar en ny avhandling från Karolinska institutet.

Som en delrapport i studien undersöktes samband mellan hur anställda uppfattar sina chefers ledarskap och risken för att de senare i livet drabbas av allvarlig hjärtsjukdom. Det visade sig att män i Stockholmsområdet ökade risken att drabbas av hjärtinfarkt med 25 procent under den tioåriga uppföljningstiden om man vid studiestarten varit missnöjd med sin chef. Denna risk var högre ju längre tid männen varit anställda vid det företag där de haft sämre ledarskap.

– Sammanfattningsvis kan man alltså säga att våra resultat visar på ett samband mellan hur anställda upplever sina chefer och hur de mår psykiskt och fysiskt, inte bara under tiden de arbetar tillsammans med chefen i fråga utan även senare i livet, säger Anna Nyberg, doktorand vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.