Delat ledarskap dubbelt så bra

Att dela på ledarskapet ger många fördelar, menar författarna bakom boken Chefer i samarbete – om delat och utvecklande ledarskap.

Är du trött på en traditionell ledarskapsmall och är en progressiv och nyfiken chef, redo att testa alternativa vägar till ett framgångsrikt ledarskap? Då kan boken Chefer i samarbete, av Marianne Döös, Lena Wilhelmson och Tomas Backström, vara något för dig.

I boken kan du läsa om olika varianter och fördelar med ett delat ledarskap och ta del av hur andra chefer tänker.

– Kunskaper kring detta bidrar till ett pedagogiskt ledarskap. Med det menar vi att både lyhört stödja medarbetarnas utveckling och att organisera vardagsarbetet så att förutsättningar för att nå goda resultat skapas, meddelar Marianne Döös, verksam inom organisationsforskning vid Stockholms universitet.

Chefer i samarbete – om delat och utvecklande ledarskap utkommer på Liber förlag.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.